Odbornici 24. septembra u skupštinskim klupama

0
ČELINAC, 18.septembra – Deseta redovna sjednica Skupštine opštine Čelinac zakazana je za 24. septembar, sa početkom u 10,00 časova. Odbornici će nakon ljetne pauze ponovo sjesti u skupštinske klupe, a pred njima će se naći 21 tačka dnevnog reda.
Odbornici će, između ostalog, razmatrati Izvještaj o izvršenju budžeta i utrošku sredstava tekuće budžetske rezerve za period 1.1. – 30.6.2013. godine, Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju budžetskih korisnika za period 1.1. – 30.6.2013. godine, Informaciju o društvenom položaju mladih na području opštine Čelinac, Odluku o izmjeni odluke o administrativnim taksama , te Odluku o uslovima, načinu korišćenja, organizaciji i načinu naplate na javnim perkiralištima na području opštine Čelinac.
Materijale za sjednicu moguće je preuzeti u rubrici „Sjednice SO“.

Izvor: www.opstina-celinac.com