Čelinac: Isplaćeni podsticaji poljoprivrednim proizvođačima za 2021. godinu

0

ČELINAC, 13. januara –  Podsticajna sredstva u iznosu od 47.964,60 KM isplaćena su za kapitalna ulaganja u biljnoj i stočarskoj proizvodnji i premije u istim oblastima po Programu utroška sredstava za pomoć poljoprivredi i preduzetništvu. 


Za pčelarsku proizvodnju je isplaćeno 2.780,00 KM, za premiju po osnovu mliječnih kartona u govedarstvu je isplaćeno 6.069,20 KM, a preostala sredstva poljoprivrednicima su dodijeljena za podršku u nabavci mehanizacije, izgradnju i rekonstrukciju objekata, podizanje višegodišnjih zasada, ali i po osnovu premije za biljnu proizvodnju, odnosno za proizvedeno i prodato voće i povrće.

Pored podsticajnih sredstava čelinačkim poljoprivrednicima je isplaćena i naknada za štetu od elementarnih nepogoda i drugih uzroka u iznosu od 8.895,50 KM. Poljoprivrednicima su isplaćene i sve štete koje je načinila divljač, a sve u skladu sa zakonom o lovstvu Republike Srpske.