Uživajte u zdravoj hrani

0

ČELINAC, 2. mart – Članovi udruženja građana „Suncokret“ učestvovali su u ciklusu treninga koji je održan u sklopu projekta „WELLFOOD Promovisanje prehrambenih inovacija, wellness u jadranskom području”,  u organizaciji agencije LIR Evolucija u Muzičkom pavionu “Staklenac”, u Banjaluci, u saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske.
Osnovni ciljevi WELLFOOD projekta su: unapređenje razmjene znanja između preduzeća, istraživačkih centara, proizvođača i potrošača vezano za sigurnost i kvalitet hrane te zdravog stila življenja; unapređenje inovativnih mogućnosti sektora poljoprivrede i unapređenje svjesnosti potrošača o najbitnijim dostignućima u oblasti prehrambeno-poljoprivrednog sektora (zdrava i kvalitetna hrana).
U sklopu projekta organizovana je i posjeta firmi „Agrovoće“ d.o.o. iz Aleksandrovca, koja ima oko 100 hektara zasađenih voćem, i čiji se proizvodi izvoze u Evropsku uniju i Rusiju.

Izvor/foto: opstina-celinac.com