Ustanove i preduzeća koja rade puno radno vrijeme

0

ČELINAC, 19. maja – Ustanove i preduzeća koja rade puno radno vrijeme:

Opštinska uprava, komunalna preduzeća („Vodovod“, „Čistoća i zelenilo“), policija, pošta, elektro, Gradsko grijanje, Centar za socijalni rad, Crveni krst, Dom zdravlja, Fond PIO-PJ Čelinac, Udruženje penzionera, Razvojna banka, „Hypo“ banka i većina privrednih subjekata.

Ustanove i preduzeća koja ne rade do daljnjeg:

Osnovna i srednja škola, Dječiji vrtić „Neven“, Narodna biblioteka „Ivo Andrić“, Centar za sport i kulturu, Biro Čelinac, „Unicredit“ banka. Fond zdravstvenog osiguranja – PJ Čelinac (građani koji imaju potrebu za refundacijom lijekova, bolovanjem i ortopedskim pomagalima mogu da se jave u Fond u Banjaluci).

Izvor: www.opstina-celinac.com