Uručeno rješenje o sertifikaciji Doma zdravlja

0

ČELINAC, 12. novembar – Ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Dragan Bogdanić uručio je danas direktoru Doma zdravlja “Sveti Vračevi” Čelinac Mihajlu Đuriću rješenje o sertifikaciji ove zdravstvene ustanove.

Bogdanić je istakao da je riječ o zdravstvenoj ustanovi koja je ispunila sve propisane standarde sigurnosti i kvaliteta.

“Zahvaljujući naporima zaposlenih, Dom zdravlja u Čelincu otišao je korak dalje u nastojanju da unaprijedi rad, a sve s ciljem da pacijenti ove opštine dobiju što kvalitetniju zdravstvenu zaštitu, a zaposleni bezbjedan i uređen sistem rada”, rekao je Bogdanić.

Proces sertifikacije završen je u 14 domova zdravlja, bolnicama u Prijedoru i Trebinju, 93 privatne apoteke i deset privatnih specijalističkih ambulanti, dok je u još oko 40 zdravstvenih ustanova ovaj proces u toku.

Sertifikacija zdravstvenih ustanova u sistem zdravstvene zaštite Republike Srpske uvedena je Zakonom o zdravstvenoj zaštiti 2009. godine kao novi pristup sa fokusom na sigurnost za sve učesnike u procesu pružanja zdravstvene zaštite.

To je propisan postupak kojim se ocjenjuje i potvrđuje da zdravstvena ustanova zadovoljava unaprijed definisane i objavljene standarde sigurnosti u procesu pružanja zdravstvene zaštite.

Proces sertifikacije sprovodi Agencija za sertifikaciju, akreditaciju i unapređenje kvaliteta zdravstvene zaštite Republike Srpske, a rješenje o sertifikaciji, na osnovu izvještaja Agencije, izdaje resorno ministarstvo na period od četiri godine. Povremeni nadzor primjene standarda u svakodnevnoj praksi u ovom periodu vrši Agencija.

 

Izvor:nezavisne.com