Srpska pravoslavna crkva danas slavi Preobraženje Gospodnje

0

ČELINAC, 19. avgusta – Preobraženje Gospodnje je praznik koji u crkvenom kalendaru i u narodu ima izuzetan značaj. Ovaj nepokretni praznik, koji se uvijek slavi 19. avgusta po novom, odnosno 6. avgusta po starom kalendaru, obilježen je crvenim slovom, što ga svrstava među tzv. zapovjedne praznike.
Srpska pravoslavna crkva i njeni vjernici svetim liturgijama proslavljju na ovaj dan uspomenu na događaj koji se zbio na Tavoru, treće godine od početka propovijedi Isusa Hrista. Tada je on, kako kaže jevanđeljsko predanje, prvi put pred odabranim učenicima Petrom, Jakovom i Jovanom, pokazao svoju božansku prirodu preporučivši im da čuvaju preobraženjsku tajnu do Vaskrsenja i ne klonu duhom u danima njegovog stradanja.
Za hrišćanski svijet smisao života je vjera u vaskrsenje, a tajnu svog vaskrsenja Hristos je prvi put objavio svojim učenicima na Tavoru, pa otuda i značaj praznika Preobraženja za pravoslavno hrišćanstvo, objavio www.komovi.com.
Predanje, takođe kaže da da je Isus Hristos bio unaprijed svjestan da će stradati za spasenje ljudskog roda i da je svoje najbliže učenike pozvao “da budu svjedoci slave njegove prije stradanja na Golgoti”.
Scena preobraženja sa Hristom u bijelim haljinama iznad Tavora simbol je visine hrišćanske misli. “I zasja se lice njegovo kao sunce i haljine njegove postadoše bijele kao snijeg…”, zapisano je u Jevanđeljima povodom ovog događaja.
U pravoslavnim hramovima se na Preobraženje iznosi i blagosilja novi rod grožđa, koje se prema pravoslavnom srpskom običaju, prvi put jede na ovaj praznik. Smatralo se i da je Preobraženje dan kada se posljednji put kupa u rijekama, jer se za ovaj praznik vezuje i smjena godišnjih doba.
U predhrišćansko vrijeme slavilo se preobraženje prirode, pa se i danas u narodu kaže “preobražava se i gora i voda”.