Skupština usvojila olakšice za poplavljene subjekte

0

ČELINAC, 19. septembraOdbornici Skupštine opštine Čelinac, na dvadesetoj sjednici održanoj 12. septembra, usvojili su paket odluka koje će fizičkim i pravnim licima zahvaćenim poplavama značajno pomoći u otklanjanju posljedica poplava i pružanju pravovremene pomoći.
Usvojene su sljedeće odluke: Odluka o oslobađanju fizičkih lica obaveze plaćanja komunalne naknade u 2014. godini, Odluka o oslobađanju nosioca domaćinstva od rente i troškova uređenja gradskog građevinskog zemljišta, Odluka o oslobađanju obaveza plaćanja komunalne takse u 2014. godini poplavljenih preduzeća čija je osnovna djelatnost proizvodnja, Odluka o oslobađanju od plaćanja zakupa javnih površina i Odluka o oslobađanju plaćanja poreza na nepokretnost u 2014. godini. Kada su poplave u pitanju, osim navedenih odluka, na dnevnom redu se našao i elaborat o procijenjenim štetama od poplave u maju i informacija o poplavama u avgustu 2014. godine. Elaborat je usvojen jednoglasno i kao takav je dostavljen Vladi Republike Srpske na dalje postupanje, dok je informacija usvojena sa 13 glasova „za“ i sedam „uzdržanih“.
Načelnik opštine Momčilo Zeljković rekao je da sedam komisija radi na procjeni štete od avgustovskih poplava, ali da je već sada izvjesno da su one veće od majskih koje su procijenjene na 10 miliona.
Odbornici su jednoglasno usvojili i Odluku o uređenju prostora i građevinskom zemljištu, Odluku o visini naknade za troškove uređenja gradskog građevinskog zemljišta za 2014. godinu i Odluku o prosječnim jediničnim cijenama radova komunalne i druge javne infrastrukture i uređenja javnih površina. Usvojene odluke u cjelini će biti dostupne javnosti nakon objave u Službenom glasniku opštine Čelinac.
U drugom dijelu zasijedanja odbornici su usvojili izvještaj o izvršenju budžeta i utrošku sredstava tekuće budžetske rezerve za prvih šest mjeseci 2014. godine, te izvještaje o radu i finansijskom poslovanju javnih ustanova za isti period

 

Izvor: www.opstina-celinac.com