Skupština 5. novembra o budžetu, stipendijama i nacrtima programa

0

ČELINAC, 29. oktobar – Dvadeset prva sjednica Skupštine opštine Čelinac, sa predloženih devet tačaka dnevnog reda, biće održana 5. novembra u izložbenom prostoru Kulturnog i medija centra.
Na samom početku zasijedanja, pred odbornicima će se naći Nacrt rebalansa budžeta za 2014. godinu, te Nacrt budžeta opštine za 2015. godinu. Osim budžeta, odbornici će razmatrati predloženu odluku o stipendiranju učenika i studenata, nacrte programa održavanja lokalnih i nekategorisanih puteva i objekata zajedničke komunalne potrošnje za 2015. godinu, te izvještaj i program rada dječijeg vrtića „Neven“.

Izvor: opstina-celinac.com