Sjednica Skupštine opštine prekinuta zbog neusvajanja dnevnog reda

0

ČELINAC, 07. jula – Zbog neusvajanja dnevnog reda, devetnaesta redovna sjednica Skupštine opštine Čelinac  nije održana. Sjednica je započela raspravom o predloženom dnevnom redu, u okviru koje su odbornici Srpske demokratske stranke zatražili da se sedma tačka dnevnog reda „Odluka o davanju saglasnosti za zaključivanje ugovora o zamjeni nekretnina“ povuče sa dnevnog reda, što nije usvojeno.

Nakon izjašnjavanja o prijedlogu zaključka, predsjednik skupštine dao je predloženi dnevni red iz saziva 19. sjednice na glasanje. Sa pet glasova „za“, šest „protiv“ i devet „uzdržanih“, dnevni red nije usvojen, čime je sjednica prekinuta.
Komentarišući dalju dinamiku skupštinskih zasijedanja, predsjednik Skupštine opštine Vidosav Kičić je rekao da je planirano da do Dana i slave opštine Čelinac budu održane dvije sjednice skupštine.
„Mi ćemo, sasvim sigurno, do slave opštine održati ovu, ali i još jednu sjednicu sa materijalima koji su predviđeni za juli, ili ćemo spojiti te dvije sjednice-u zavisnosti od stava političkih partija i klubova odbornika“, rekao je Kičić i dodao da će o novom terminu održavanja sjednice javnost biti blagovremeno informisana.

 

Izvor: www.opstina-celinac.com

Foto: www.opstina-celinac.com