Sastanak opštinske komisije za koncesije sa predsjednikom Komisije za koncesije RS

0

ČELINAC 25.jula – Pokretanje pitanja dodjele koncesije za rudna bogatstva na području opštine Čelinac bila je tema razgovora članova komisije za praćenje dodjela i realizacije ugovora o koncesijama na području opštine Čelinac sa predsjednikom Komisije za koncesije Republike Srpske Predragom Aškrabićem, na sastanku koji je 17. jula održan u prostorijama opštine Čelinac.
Članovi skupštinske komisije upoznali su predsjednika Aškrabića o nalazištima ruda mangana i zeolita na području opštine Čelinac, ali i zatražili konkretne instrukcije i uputstva u procesu izbora koncesionara i dodjele koncesija za ova rudna bogatstva., objavljeno na zvaničnoj web prezentaciji Opštine Čelinac.
U konstruktivnoj diskusiji koja se razvila, Aškrabić je prisutne upoznao o odredbama novog Zakona o koncesijama i govorio o obavezama i aktivnostima koje jedinice lokalne samouprave trebaju preduzeti kako bi uopšte krenule u proces izbora koncesionara. Pozdravljajući formiranje opštinske komisije za koncesije, on je naglasio da je njen prvi zadatak izrada akta koji bi sadržavao sve ono što može biti predmet koncesije na području opštine Čelinac.
Tek nakon usvajanja takvog akta od strane Vlade Republike Srpske, nadležni organ predlaže donošenje odluke o pokretanju postupka dodjele koncesije – zaključeno je na sastanku.
Sastanku je, osim članova opštinske komisije, prisustvovao i direktor čelinačke razvojne agencije sa svojim spoljnim saradnicima za rude i minerale.
Podsjećamo, Komisija za praćenje dodjela i realizacije ugovora o koncesijama na području opštine Čelinac imenovana je na 7. sjednici Skupštine opštine Čelinac održanoj 04. juna.