Raspisan javni konkurs za prodaju gradskog građevinskog zemljišta

0
Čelinac - Slika 4

ČELINAC, 30. septembra – Načelnik opštine Čelinac raspisao je danas javni konkurs za prodaju neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta u svojini opštine Čelinac putem javne licitacije. Predmet prodaje su k.č. broj 702/5 i 702/6 zvane „Garduše“, k.o. Čelinac Donji, površine 897 i 1037 metara kvadratnih. Početna prodajna cijena građevinskog zemljišta iznosi 60,00 KM po metru kvadratnom zemljišta, a pravo učešća na licitaciji imaju sva pravna i fizička lica koja izvrše uplatu iznosa predviđenog za kauciju. Rok za podnošenje prijava za učešće na licitaciji je 14.10.2013. godine. Uz prijavu za učešće priložiti dokaz o uplaćenoj kauciji. Prodaja-licitacija će biti obavljena 15.10.2013. godine u 11,00 časova u maloj sali Skupštine opštine Čelinac. Zainteresovana lica mogu izvršiti uvid u dokumentaciju o građevinskom zemljištu koje je predmet prodaje i dobiti tražene informacije u Odjeljenju za prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove Čelinac, kancelarija br. 27 svakim radnim danom od 8.00 do 15.00 časova.

Izvor: www.opstina-celinac.com