Raspisan javni konkurs za imenovanje članova Odbora za žalbe

0

ČELINAC, 19. januara – Skupština opštine Čelinac raspisala je javni konkurs za imenovanje članova Odbora za žalbe Opštinske uprave Čelinac.
Odbor za žalbe odlučuje o žalbama službenika i tehničkih i pomoćnih radnika u drugom stepenu na rješenja kojima se odlučuje o njihovima pravima i dužnostima, kao i o žalbama kandidata koji su učestvovali na javnom konkursu. Predsjednik i članovi Odbora imenuju se na period od četiri godine, sa mogućnošću ponovnog izbora.
Rok za podnošenje prijava je 31. januar.

Izvor: www.opstina-celinac.com