Povodom 10. oktobra – Svjetskog dana mentalnog zdravlјa, ministar Šeranić i načelnik Gligorić posjetili Centar za mentalno zdravlјe u Čelincu

0

ČELINAC, 11. OKTOBRA – Republika Srpska je zakonski i strateški uokvirila segment razvoja i podrške mentalnom zdravlјu kako bi građani dobili što bržu i kvalitetniju uslugu. rekao je ministar zdravlјa i socijalne zaštite Republike Srpske Alen Šeranić.

“Riječ je o preventivnim i programskim aktivnostima, kao i aktivnostima koje se odnose na liječenje. Dugi niz godina Republika Srpska radi na toj reformi, dvadesetak godina radi na razvoju samih centara za mentalno zdravlјe, kojih u Srpskoj ima 27”, rekao je ministar Šeranić tokom posjete Centru za mentalno zdravlјe u Domu zdravlјa Čelinac, gdje je obilјežen 10. oktobar – Svjetski dan mentalnog zdravlјa.

Ministar je imao priliku da u centru razgovara i sa korisnicima usluga, te da se upozna o kvalitetu usluga koje se pružaju.

On je naglasio da su sve lokalne zajednice, kroz pružanje usluge u tim centrima, omogućile građanima da dobiju što bolјu zdravstvenu zaštitu.

Šeranić smatra i da su ovi centri važna karika zdravstvenog sistema, prije svega što su na nivou lokalne zajednice i zato što su interdisciplinarni.

“Tu osim onih koji se bave zdravstvenom zaštitom-specijalisti psihijatrije ili medicinske sestre, postoje i socijani radnici, psiholozi, logopedi, defektolozi i to je skup stručnih lјudi koji sa različitih aspekata mogu da pomognu lokalne zajednice”, naveo je ministar Šeranić.

Prema njegovim riječima, i policija ima odličnu saradnju sa centrima za mentalno zdravlјe, kao i centrima za socijalni rad.

Načelnik opštine Čelinac Vlado Gligorić rekao je da je mentalno zdravlјe univerzalno lјudsko pravo koje je treba da bude dostupno svima, te treba ohrabriti lјude koji sami odluče da im je potrebna podrška i tada je mnogo lakše da mu ona bude i pružena.

Direktor čelinačkog Doma zdravlјa Draško Kuprešak rekao je da su kroz istoriju lјudi koji su imali mentalne bolesti bili stigmatozovani i izolovani u društvu, ali da je danas dostignut stepen kada su takvi pacijenti postali prihvatlјivi u društvu.

“Koncept samih centara za mentalno zdravlјe, zajedno sa centrima za bazičnu rehabilitaciju nešto je što je Srpska prepoznala 1997. godine zajedno sa strateškim planom”, rekao je Kuprešak.

On je naglasio da je cilј da se prethospitalni dio ojača i da se sva problematika pacijenata u najvećem broju slučajeva rješava na nivou domova zdravlјa u centrima za mentalmo zdravlјe i porodičnoj medicini.

“Mislim da smo na dobrom putu da to i ostvarimo”, rekao je Kuprešak i dodao da je Centar za mentalno zdravlјe u Čelincu formiran 2013. godine.

Izvor: www.vladars.net