Opština Čelinac formira lanac vrijednosti u proizvodnji maline

0

ČELINAC, 5. mart – Razvojna agencija opštine Čelinac u saradnji sa kancelarijom UNDP u Banja Luci i opštinom Čelinac realizovaće projekat pod nazivom “Formiranje lanca vrijednosti u proizvodnji maline na području opštine Čelinac”.

Projekat se finasira putem sredstava iz UNDP projekta “Čist Vrbas” koji je počeo sa implementacijom 2013 godine. Lanac vrijednosti za zapošljavanje će pomoći zainteresovane korisnike/ce u podizanju zasada maline. Učešće UNDP-a u ukupnoj investiciji je 55 posto (što uključuje nabavku sadnog materijala, prihrane i zaštite, stručnu pomoć i edukaciju, i sl.), Opština Čelinac kroz program podsticaja obezbjeđuje 30% (što uključuje nabavku sistema za navodnjavanje i žice, troškove hemijske i mikrobiološke analize zemljišta i vode, stručnu i tehničku pomoć i edukaciju,i sl.), dok ostatak od 15% preuzima korisnik/ca (što uključuje nabavku stubova, stajnjaka, uništavanje korova, pripremu parcele, sadnju i održavanje, i sl). Ukupna vrijednost projekta iznosi 46.000,00 KM.

Pravo učešća imaju sva fizička lica koja ispunjavaju opšte i dodatne uslove i koji su spremni da učestvuju do 15 posto od ukupne investicije kako je ranije navedeno.

Ukupna površina zasada koja je obuhvaćena ovim projektom iznosi 15 dunuma. Maksimalni broj korisnika koji će biti odabrani putem javnog poziva je maksimalno 10.

Komisija koju će formirati Razvojna agencija i UNDP će prilikom odabira povesti računa da najmanje 30 posto odabranih kandidata/kandidatkinja bude jednog ili drugog pola. To znači da će se prilikom utvrđivanja konačne rang liste, ukoliko određeni kandidati/kandidatinje budu imali isti broj bodova prednost dati onom polu koji ne zadovoljava traženu kvotu.

UNDP u saradnji sa Razvojnom agencijom će organizovati edukaciju o uzgoju maline za odabrane korisnike/ce prije jesenje sadnje, koja je planirana za oktobar 2013. godine.

Javni poziv za prijavu kandidata po ovom projektu će biti raspisan do kraja aprila mjeseca 2015. godine dok će edukacija o načinu i uslovima uzgoja maline biti organizovana od maja mjeseca do samog procesa sadnje.

Zainteresovani mogu dobiti dodatne informacije u prostorijama Razvojne agencije opštine Čelinac svakim radnim danom od 07-15.00 časova ili na brojeve telefona 051/555-317051/555-317 i 066/237-788066/237-788.

Izvor: eKapija.Ba