OMBUDSMEN LJUBINKO MITROVIĆ UČESTVOVAO NA SAVJETOVANJU IZ KRIVIČNOPRAVNE OBLASTI U NEUMU

0

NEUM, 8. juna – Ombudsmen Bosne i Hercegovine prof. dr. Ljubinko Mitrović učestvovao je na XVII Savjetovanju iz krivičnopravne oblasti, koje je pod nazivom: „Aktuelna pitanja krivičnog prava u Bosni i Hercegovini – 15. godina reforme krivičnog zakonodavstva, prijeđeni put i pogled naprijed“, održano u Neumu u periodu od 7. do 9. juna 2018. godine.

Ombudsmen prof. dr. Ljubinko Mitrović je ovom prilikom izložio referat pod nazivom: „Neka najvažnija rješenja u materijalnom krivičnom zakonodavstvu Republike Srpske, a nakon donošenja Krivičnog zakonika Republike Srpske“. Pored navedenog, ombudsmen Mitrović je na ovom skupu imao još jedan rad u koautorstvu sa prof. dr. Draganom Jovaševićem iz Niša na temu: „Suzbijanje finansiranja terorizma u Republici Srbiji“.

Savjetovanje je održano u organizaciji Udruženja sudija/sudaca u Federaciji Bosne i Hercegovine, zajedno sa Udruženjem sudija Bosne i Hercegovine, Udruženjem sudija Republike Srpske, Udruženjem sudija Suda Bosne i Hercegovine, Udruženjem žena sudija Bosne i Hercegovine, Centra za edukaciju sudija i tužilaca u Federaciji Bosne i Hercegovine, Centra za edukaciju sudija i tužilaca Republike Srpske, Udruženja tužilaca Bosne i Hercegovine, Udruženja tužitelja/tužilaca Federacije Bosne i Hercegovine, Udruženja tužilaca Republike Srpske, Advokatske komore Federacije Bosne i Hercegovine, Advokatske komore Republike Srpske, te Pravosudne komisije Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine.