Održana 10. sjednica Skupštine opštine Čelinac

0
Sjednica Skupštine opštine Čelinac

ČELINAC, 30. septembra – Nakon ljetne pauze, odbornici lokalnog parlamenta ponovo su 24. septembra sjeli u skupštinske klupe. Na 10. redovnoj sjednici razmatrano je 20 tačaka dnevnog reda, a najviše se diskutovalo o Izvještaju o izvršenju budžeta za prvih šest mjeseci tekuće godine, te izvještajima o radu i finansijskom poslovanju budžetskih korisnika za isti period.
Izvještaj o izvršenju budžeta i utrošku sredstava tekuće budžetske rezerve za prvih šest mjeseci tekuće godine usvojen je sa 13 glasova „za“ i devet „protiv“.
Načelnik opštine Čelinac Momčilo Zeljković u svom uvodnom izlaganju rekao je da su ostvareni prihodi u prvih šest mjseci u iznosu od 2.440.914 KM, a budžetski rashodi u iznosu od 2.717.412 KM, iz čega je vidljivo da je ostvaren budžetski deficit u iznosu od 270.000 maraka.

„Evidentan je podbačaj svih budžetskih prihoda, pa čak i sredstava koja stižu od indirektnih poreza i PDV-a. Međutim, s obzirom na činjenicu da smo u prvom kvartalu imali zatno niži stepen ostvarenja budžeta, svega 70 odsto, vidimo da to ima i neku uzlaznu putanju. Naše procjene su da će do kraja godine realizacija budžeta biti nekih 95 odsto u prihodovnom smislu, a mi ćemo učiniti sve da troškove svedemo na taj nivo, kako bi smo budžetsku godinu završili bez deficita“, rekao je Zeljković, pojašnjavajući da postoje i troškovi koje je ipak nemoguće smanjiti, poput socijalnih davanja i kredita.
Polugodišnji izvještaji o radu i budžetskom poslovanju Centra za socijalni rad, Crvenog krsta, Narodne biblioteke i Srednje škole „Čelinac“ jednoglasno su usvojeni, dok je izvještaj Centra za kulturu, fizičku kulturu, obrazovanje i informisanje, nakon šire rasprave, usvojen sa 13 glasova „za“, četiri „protiv“ i dva „uzdržana“.
U okviru rasprave o informaciji o ostvarivanju prava u oblasti boračko-invalidske zaštite usvojen je zaključak da se izvšri dopuna Odluke o dopunskim pravima boraca, ratnih vojnih invalida i porodica poginulih boraca, i to: da se roditeljima poginulih boraca utvrdi pravo na besplatno grobno mjesto i da se roditeljima dva ili više poginulih boraca utvrdi pravo na naknadu dijela troškova za spomenike.
Na desetoj sjednici je, između ostalog, usvojen i izvještaj o radu inspekcijskih organa za prvih šest mjeseci tekuće godine, nekoliko odluka o donošenju regulacionih planova i zaključaka o utvrđivanju izmjene dijela regulacionog plana, te Odluka o uslovima, načinu korišćenja, organzaciji i načinu naplate na javnim parkiralištima na području opštine Čelinac.
U okviru posljednje tačke dnevnog reda Skupština je donijela rješenje o imenovanju članova nadzornog odbora JP „Gradsko grijanje“ Čelinac.

Izvor: www.opstina-celinac.com