Od početka godine u opštini Čelinac utvrđena legalnost za stotinu objekata; Podsjetnik na proceduru podnošenja zahtjeva

0

ČELINAC, 12. OKTOBRA – Od stupanja na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o legalizaciji bespravno izgrađenih objekata, u Opštinskoj upravi Čelinac svakodnevno se zaprimi daleko više  zahtjeva za utvrđivanje legalnosti objekta u odnosu na ranije godine.

Iz Odjelјenja za prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove navode da su u punom kapacitetu angažovani na rješavanju zaprimlјenih zahtjeva, te da su za prvih devet mjeseci riješili njih stotinu.

Istovremeno podsjećaju i pozivaju građane da ukoliko imaju izgrađene objekte, a za iste nisu pribavili odgovarajuće dozvole (lokacijske uslove, građevinsku dozvolu i upotrebnu dozvolu) ili su prilikom izgradnje objekta odstupili od izdate dozvole i glavnog projekta, da podnesu zahtjev za donošenje rješenja o legalnosti objekta.

„Sugrađani koji nisu podnijeli zahtjev za utvrđivanje legalnosti bespravno izgrađenog objekta, mogu to učiniti u šalter-sali Opštinske uprave na tipskom obrascu koji je pripremilo resorno ministarstvo. Obrazac zahtjeva može se preuzeti i na internet stranici opštine, popuniti i predati na protokol“, navode u odjelјenju i napominju da se zahtjev može predati i bez dodatne dokumentacije.

„Izuzetno, ukoliko podnosilac zahtjeva posjeduje dokaze na osnovu kojih se može utvrditi kada je objekat izgrađen, iste može predati uz zahtjev“, ističu u odjelјenju i dodaju da u ovoj službi građani mogu dobiti i sve dodatne informacije u vezi sa procedurom legalizacije bespravno izgrađenih objekata i utvrđivanja legalnosti izgrađenih objekata.

Podsjećamo, besplatna legalizacija podrazumijeva postupak izdavanja rješenja kojim se utvrđuje legalnost objekta i obuhvata sve objekte izgrađene do kraja 1991. godine, te za individualno stambene i individualno stambeno-poslovne objekte, čija je bruto građevinska površina manja od 400m2. Takođe, postupak obuhvata i pomoćne objekte koji su u funkciji glavnog objekta (garaže, lјetne kuhinje, ostave i slično), a koji su izgrađeni do kraja 2013. godine i koji se nalaze na ortofoto planovima Republike Srpske izrađenim od 2012. do 2013. godine sa kojim raspolaže Republička uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove ili čije se postojanje do 31. decembra 2013. godine može dokazati na osnovu drugih dokaza.

Za individualne stambene i individualne stambeno-poslovne objekte za koje su riješeni imovinsko-pravni odnosi, rješenje kojim se utvrđuje legalnost objekta zamjenjuje naknadnu građevinsku i upotrebnu dozvolu, dok se za sve ostale objekte upotrebna dozvola izdaje u skladu sa odredbama Zakona o uređenju prostora i građenju.

Iz odjelјenja takođe podsjećaju da je Zakonom o premjeru i katastru Republike Srpske propisano da je imalac prava na nepokretnosti dužan u roku od 30 dana od nastanka promjene na nepokretnosti podnijeti zahtjev Republičkoj upravi za geodetske i imovinsko pravne poslove za sprovođenje promjene na nepokretnosti, a uz koji je dužan dostavititi isprave na osnovu kojih se mogu utvrditi nastale promjene na nepokretnostima.
Rješenje kojim se utvrđuje legalnost objeka ili rješenje kojim se izdaje upotrebna dozvola za objekat služe kao isprave na osnovu kojih se mogu utvrditi nastale promjene na nepokretnostima.

(www.opstina-celinac.com)