Objavljen javni poziv za učešće u izradi budžeta opštine Čelinac za 2024. godinu

0

ČELINAC, 24. jula – U okviru priprema za izradu budžeta opštine Čelinac za 2024. godinu, načelnik opštine poziva sve korisnike budžetskih sredstava da u pisanom obliku, a najkasnije do 15. septembra, podnesu budžetski zahtjev za korišćenje sredstava iz budžeta opštine Čelinac za 2024. godinu.


Zahtjev sa potrebnim obrazloženjima, procjenama i predviđanjima potrebno je dostaviti Odjeljenju za finansije opštine Čelinac putem pošte, ili predati u šalter sali.