Obavještenje o radnom vremenu u vrijeme praznika na području opštine Čelinac

0

ČELINAC, 31. decembra – U skladu sa članom 2. i 3. Zakona o praznicima Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 43/07) i Odluke o određivanju radnog vremena pravnim licima i preduzetnicima koji obavljaju trgovinsku, zanatsku i uslužnu djelatnost na području opštine Čelinac („Službeni glasnik opštine Čelinac“ broj 03/13) republički praznici (1, 2. i 9. januar) se neradni dani. U dane republičkog praznika ne rade republički organi i organizacije, organi jedinice lokalne samouprave, preduzeća, ustanove i druge organizacije i lica koja profesionalno obavljaju uslužne i proizvodne djelatnosti. U dane vjerskih praznika, poslodavac organizuje rad po vlastitom nahođenju.
Kada su u pitanju ugostiteljski objekti, član 11. Odluke o određivanju radnog vremena ugostiteljskih objekata na području opštine Čelinac („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 03/13) definisao je da ugostiteljski objekti nisu obavezni raditi u dane vjerskih i republičkih praznika, dok za vrijeme novogodišnjih praznika mogu raditi u neograničenom radnom vremenu.
Načelnik opštine posebnom odlukom odredio je preduzeća, ustanove i druge organizacije s područja opštine Čelinac koje su dužne da rade u dane republičkih praznika. To su: JP „Čistoća i zelenilo“ a.d. Čelinac, JP „Vodovod“ a.d. Čelinac, JP „Gradsko grijanje“ Čelinac, JU Dom zdravlja „Sveti Vračevi“ Čelinac i preduzeća za prevoz putnika.

Izvor: www.opstina-celinac.com