Obavještenje o održavanju javnih rasprava

0

Shodno zaključcima sa 21. sjednice Skupštine opštine Čelinac od 5. novambra, u periodu od 13.11. do 20.11.2014. godine u svim mjesnim zajednicama opštine Čelinac biće organizovane javne rasprave o sljedećim dokumentima: Nacrtu budžeta opštine Čelinac za 2015. godinu, Nacrtu programa tekućeg održavanja lokalnih i nekategorisanih puteva na području opštine Čelinac za 2015. godinu i Nacrtu programa održavanja objekata zajedničke komunalne potrošnje za 2015. godinu. Ovom prilikom pozivamo građane i druge zainteresovane subjekte da u što većem broju uzmu učešće u javnoj raspravi, kako bismo na osnovu konkretnih prijedloga i sugestija izradili što kvalitetnija i sveobuhvatnija dokumenta. Elektronsku formu nacrta pomenutih dokumenata, kao i plan održavanja javnih rasprava zainteresovana javnost može preuzeti na sledećem linku, javne rasprave.

 

 

 

izvor:opstina-celinac.com