Nova usluga „Čistoće i zelenila“: Plaćanje obaveza korisnim otpadom

0

ČELINAC, 05. oktobra – S ciljem smanjenja količine otpada  koji se iz Čelinca vozi na regionalnu deponiju u Ramiće, javno preduzeće „Čistoća i zelenilo“ a.d. Čelinac uvelo je od 1. oktobra novu uslugu, otkup sekundarnih sirovina (papir, najlon, pet ambalaža – plastične boce). Otkup sirovina organizovan je u krugu preduzeća „Mermer“, utorkom i petkom od 8.00 do 15.00 časova.
Direktor JP „Čistoća i zelenilo“ Luka Marjanović apelovao je na korisnike da dovoze sekundarne sirovine u otkupnu stanicu i na taj način smanje troškove svog domaćinstva ili preduzeća. „Naknada za dovezeni otpad se knjiži i istovremeno umanjuje dugovanja korisnika prema preduzeću. Za kilogram papira, odnosno kartona, predviđena je naknada od 0,09 KM, za obojeni najlon 0,08 KM, bijeli najlon 0,28 KM, a za pet ambalažu-plastične boce 0,28 KM po kilogramu“, objašnjava Marjanović i dodaje da preduzeće, osim ove, nudi i uslugu zbrinjavanja krupnog otpada.
„Ovim putem takođe apelujem na građane da krupni otpad poput starog namještaja, dijelova vozila, grana od drveća i slično ne odlažu pored kontejnera, već da isti dovezu u krug našeg preduzeća koje će uz određenu nadokandu zbrinuti otpad“, dodao je Marjanović.
U promotivnom letku koji je prethodnih dana plasiran na terenu, navedeno je i to da su svi korisnici usluga „Čistoće i zelenila“ dužni da sa preduzećem zaključe ugovor kojim bi se definisala prava i obaveze ugovornih strana, shodno Zakonu o komunalnim djelatnostima.
Za sva dodatna pitanja i informacije korisnici mogu pozvati upravu preduzeća na sljedeće brojeve: 555-035, 555-036, 555-037.

Izvor: www.opstina-celinac.com