Naredba o obaveznom čišćenju objekata zahvaćenih poplavama

0

ČELINAC, 22. maja – Na osnovu  člana 43. i člana 72. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj:  101/04, 42/05, 118/05 i 98/13), člana 22. Zakona o zaštiti i spasavanju u vanrednim situacijama („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 121/12) i člana 59.  Statuta opštine Čelinac („Službeni glasnik opštine Čelinac“ broj: 3/14),   Načelnik opštine, d o n o s i

N A R E D B U
o obaveznom čišćenju objekata zahvaćenih poplavama
I
NAREĐUJE SE  pravnim i fizičkim licima opštine Čelinac da pristupe čišćenju svojih objekata zahvaćenih poplavama odmah nakon povlačenja vode.
II
Objektima iz tačke 1. ove naredbe smatraju se podrumi, stambeni i poslovni prostori,  pomoćni prostori, garaže, dvorišta i ograde.

III
Ukoliko subjeti iz tačke 1. ove naredbe ne  postupe po ovoj naredbi, kazniće se novčanom kaznom za prekršaj shodno članu 164. i članu 165.   Zakona o zaštiti i spasavanju u vanrednim situacijama.

IV
Nadzor nad izvršavanjem  ove Naredbe vršiće Komunalna policija opštine Čelinac.

V
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se u „Službenom glasniku opštine Čelinac“.

Broj: 01/1-014-13/14
Datum: 21.05.2013. godine

 

NAČELNIK OPŠTINE
Momčilo Zeljković, dipl.inž.

 

Izvor: www.opstina-celinac.com