Na javnom uvidu Nacrt izmjena i dopuna Prostornog plana Republike Srpske do 2025. godine

0

ČELINAC, 02. aprila –  Ministartsvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske u saradnji sa opštinom Čelinac provodi proceduru izlaganja na javni uvid Nacrta izmjena i dopuna Prostornog plana Republike Srpske do 2025. godine. Javni uvid je počeo 28. marta, a trajaće do 28. maja. Tokom 60 dana trajanja javnog uvida, sva zainteresovana lica svoje mišljenje, komentare, primjedbe ili sugestije mogu upisati u knjigu primjedbi u kancelariji 27 opštinske uprave Čelinac, radnim danom od 7 do 15 časova. Na istom mjestu, građani mogu dobiti pojašnjenja i tumačenja planskih rješenja. Osim u jedinicama lokalnih samouprava, stručna i druga zainteresovana javnost javni uvid može izvršiti i u Narodnoj skupštini Republike Srpske i kod nosioca izrade plana, Novog urbanističkog zavoda Republike Srpske (Ulica Save Mrkalja 16 u Banjoj Luci svakog radnog dana od 8 do 14 časova).
Podsjećamo, odluku o usvajanju Nacrta izmjena i dopuna Prostornog plana Republike Srpske do 2025. godine usvojila je Narodna skupština Republike Srpske je na svojoj 33. sjednici održanoj 5. marta. Javni uvid provodi se u skladu sa članom 47. Zakona o uređenju prostora i građenju.

Izvor: www.opstina-celinac.com

Foto: www.opstina-celinac.com