Moguća promjena porodičnog doktora

0

ČELINAC, 30. oktobar – Podsjećamo osigurana lica Fonda zdravstvenog osiguranja RS da u periodu od oktobra do kraja decembra imaju mogućnost da promijene svog izabranog doktora porodične medicine, pedijatra ili ginekologa, bez navođenja razloga promjene.

Naime, svi koji iz nekog razloga žele da promijene doktora (promjena mjesta stanovanja, nezadovoljstvo radom doktora i dr.) trebalo bi da to učine u ”redovnom” periodu koji je predviđen za promjenu izabranog doktora, odnosno od 1. oktobra do 31. decembra. U ovom periodu procedura promjene je jednostavnija, a potrebno je da se osiguranici obrate zdravstvenoj ustanovi u kojoj radi doktor kod kojeg žele da se registruju i da popune odgovarajuće obrasce izjave o izboru/promjeni doktora.
Inače, doktora je moguće promijeniti i mimo za to predviđenog perioda, ali samo u određenim okolnostima, odnosno neophodno je navesti razlog promjene u skladu sa Pravilnikom o sadržaju, obimu i načinu ostvarivanja prava na zdravstvenu zaštitu (npr. promjena mjesta prebivališta, odsustvo izabranog doktora u dužem periodu itd.).

Takođe, osiguranici koji još uopšte nisu izabrali svog ljekara, trebalo bi da to učine u pomenutom periodu, a oni koji su registrovani u tim porodične medicine ne moraju to ponovo da rade, osim ako ne žele da promijene doktora.
Registraciju za tim porodične medicine osiguranici mogu da obave u domovima zdravlja ili u privatnim ambulantama porodične medicine sa kojima Fond ima potpisan ugovor.

Podsjećamo da je od 2011. godine omogućeno roditeljima da djecu do šest godina evidentiraju i kod pedijatra za kojeg se opredijele, odnosno ženama starijim od 15 godina da se evidentiraju kod svog ginekologa i da kod njih odlaze direktno, bez uputnice. Osigurana lica mogu da se opredijele za jednog od pedijatara/ginekologa koji se nalaze na spisku ljekara koji rade u zdravstvenim ustanovama u RS sa kojima Fond ima potpisan ugovor o pružanju usluga iz oblasti ginekologije i pedijatrije. O spiskovima ljekara osiguranici se mogu informisati u poslovnicama Fonda, kao i u domovima zdravlja.
Inače, izbor doktora porodične medicine nije uslovljen mjestom prebivališta, odnosno osiguranici mogu da izaberu porodičnog doktora u bilo kojoj opštini u RS.

 

Izvor: rtrs