Javni poziv za učešće u izradi rebalansa budžeta opštine Čelinac za 2024. godinu

0

ĆELINAC, 18. MARTA – Pozivaju se korisnici budžetskih sredstava da učestvuju u izradi rebalansa budžeta opštine Čelinac za 2024. godinu.

S cilјem izrade navedenog dokumenta, potrebno je da se u pisanom obliku, a najkasnije do 25. marta podnese budžetski zahtjev za korišćenje sredstava iz budžeta opštine Čelinac za 2024. godinu.

Zahtjev je potrebno dostaviti Odjelјenju za finansije opštine Čelinac putem pošte ili predati u šalter-sali.

Predlagač se odlučio da izvrši rebalans budžeta iz više razloga: zbog donošenja Odluke o kreditnom zaduženju opštine u 2024. godini, usvajanja Odluke o najnižoj plati u Republici Srpskoj za 2024. godinu i novih zakonskih akata koji se odnose na rashode za lična primanja zaposlenih radnika, prenošenja neutrošenih namjenskih sredstava iz 2023. godine, kao i zbog povećanja pojedinih rashoda i izdataka u skladu a odobrenim namjenskim sredstvima koja nisu prvobitnim budžetom opštine za 2024. godinu bili planirani.

Javni poziv sa uputstvom za pripremu rebalansa budžeta zainteresovana javnost može preuzeti OVDJE ili u rubrici „Aktuelno“.

(www.opstina-celinac.com)