GLIGORIĆ: BUDŽET OPŠTINE ČELINAC STABILAN I LIKVIDAN

0

ČELINAC, 25. FEBRUARA – Tridesetu redovnu sjednicu Skupštine opštine Čelinac održanu 20. februara obilјežio je obiman dnevni red od 30 tačaka. Usvojene su važne odluke i programi za funkcionisanje lokalne zajednice, kao i programi rada javnih ustanova i organizacija od javnog interesa za tekuću godinu.

Ipak, najviše odborničke pažnje i diskusuje odnosilo se na odluke o usvajanju plana kapitalnih investicija u 2024. godini i odluka o kreditnom zaduženju opštine sa programom utroška sredstava.

Odluku je podržalo 17 odbornika, dok je njih šest bilo protiv.

Načelnik opštine Vlado Gligorić rekao je da je donesenim planom kapitalnih investicija predviđena raspodjela sredstava iz kapitalnog budžeta, te da je planirano da kredit od pet miliona maraka bude uložen u infrastrukturu širom opštine Čelinac.

On je naglasio da se radi o projektima od opšteg javnog interesa koji su proistekli iz rasprava u skupštinskim klupama, ali i iz javnih rasprava sa građanima iz svih mjesnih zajednica i kao takvi će se i provesti.

„To su prvenstveno projekti izgradnje lokalnih puteva koji našu opštinu povezuju sa susjednim opštinama Prnjavorom, Kneževom i Kotor Varošem, ali i gradovima Laktašima i Banjom Lukom, te još niz projekata putne infrastrukture. Osim toga, u tom kreditnom zaduženju nalaze se projekti vodovodne infrastrukture, između ostalog proširenje gradskog vodovoda u mjesnim zajednicama Babići i Štrbe, vodovodi u Šnjegotini Srednjoj i Šnjegotini Velikoj, te u ostalim mjesnim zajednicama gdje to pitanje nije riješeno“, naveo je Gligorić i dodao da je u planu i nabavka kamiona za odvoz komunalnog otpada, projektovanje i izgradnja gradskog trga i parka, kao i proširenje kapaciteta vrtića „Neven“.

Osvrćući se na diskusiju dijela opozicionih odbornika u smislu nepovolјnosti perioda i uslova za kreditno zaduženje, Gligorić je istakao da je budžet opštine Čelinac stabilan i likvidan, uz redovno izmirenje svih obaveza.

„Podsjećam da smo dobili pozitivan izvještaj o reviziji usklađenosti sa zakonskim i drugim propisima, kao i mišlјenje s rezervom u okviru revizije konsolidovanih finansijskih izvještaja, što sve zajedno stvara povolјne uslove za zaduženje i plan je da iskoračimo u pravcu rješavanja infrastrukturnih problema širom opštine“, zaklјučio je Gligorić.

Na sjednici su usvojene i redovne godišnje odluke koje se odnose na utvrđivanje osnovice za obračun rente, visinu naknade za troškove uređenja gradskog građevinskog zemlјipšta i cijene radova komunalne i druge javne infrastrukture.

Podršku je dobila i odluka o pristupanju izradi izmjene dijela Regulacionog plana dijela centra Čelinca za lokalitet koji omeđuju ulice Cara Lazara, Kralјa Petra I Karađorđevića, Majdanpečka i potok Balatin u Čelincu.

Usvojeni su i programi tekućeg održavanja puteva i objekata zajedničke komunalne potrošnje, kao i godišnji programi korišćenja namjenskih sredstava iz određenih oblasti.
Tokom drugog dijela skupštinskog zasjedanja usvojeni su programi rada javnih ustanova i organizacija od opšteg interesa za 2024. godinu, sa finansijskim pokazatelјima.
Sjednica je započela imenovanjem i polaganjem zakletve vršioca dužnosti sekretara Skupštine opštine Čelinac zbog odlaska u penziju dosadašnjeg sekretara Zvijezdane Đurić i njenog razrješenja. Na ovu funkciju imenovan je diplomirani pravnik iz Čelinca Milјan Stanković. (www.opstina-celinac.com)