Draško Kuprešak: Primarna zdravstvena zaštita treba da predstavlja temelj u borbi protiv pušenja

0

ČELINAC, 6. juna – Svjetska zdravstvena organizacija procjenjuje da epidemija pušenja usmrćuje više od osam miliona ljudi godišnje, uključujući i oko 1,2 miliona ljudi koji su izloženi pasivnom pušenju.


Uprkos brojnim saznanjima o štetnom djelovanju cigareta, broj pušača neprestano raste što pušenje svrstava među jedno od najznačajnijih javnozdravstvenih problema današnjice.

Efikasan odgovor zdravstvenog sistema podrazumijeva instrumente koji obezbjeđuju podršku pacijentima u procesu odvikavanja od pušenja i jačanje kapaciteta zdravstvenih profesionalaca izradom odgovarajućih preporuka za primarnu prevenciju.

U tom cilju, Udruženje doktora porodične medicine Republike Srpske je Povodom Svjetskog dana porodične medicine predstavilo Smjernice za borbu protiv pušenja, kojim su reafirmisali svoju važnu ulogu u ovoj borbi i stručnoj javnosti ponudili putokaz koji ovom problemu pristupa i s aspekta smanjenja štete po zdravlje.

– Primarna zdravstvena zaštita, kao mjesto prvog ulaska pacijenta u zdravstveni sistem, treba da predstavlja temelj u borbi protiv pušenja. Smjernice za borbu protiv pušenja su nastale kao nasušna potreba da se planski pristupi rješavanju ovog rastućeg problema. One predstavljaju sistematizovan skup najnovijih naučnih spoznaja i alternativa za smanjenje štete po zdravlje pacijenata koji dobijaju zdravstvene usluge u timu porodične medicine – ističe ko-autor dokumenta prim. dr sc. med. Draško Kuprešak, predsjednik Udruženja doktora porodične medicine Republike Srpske, i direktor JZU Dom zdravlja Čelinac. 

(nezavisne.com)