Dom zdravlja Čelinac stekao status sertifikovane ustanove

0

ČELINAC, 6. novembar –Nakon provedene procedure i na prijedlog Agencije za sertifikaciju, akreditaciju i unapređenje kvaliteta zdravstvene zaštite Republike Srpske, Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite donijelo je rješenje kojim je čelinački Dom zdravlja „Sveti Vračevi“ stekao status sertifikovane ustanove.
„To znači da je u čelinačkom domu zdravlja uspostavljen sistem rada koji omogućava sigurnost pacijenata i osoblja, većeg povjerenja korisnika u sistem zdravstvene zaštite, stalnog unapređenje procesa rada i stvaranja jednakih ili približnih uslova za pružanje zdravstvenih usluga u cijelom sistemu zdravstvene zaštite Republike Srpske. Drugim riječima, to je propisan postupak kojim se ocjenjuje i potvrđuje da zdravstvena ustanova zadovoljava unaprijed definisane i objavljene standarde sigurnosti u procesu pružanja zdravstvene zaštite“, pojasnio je direktor ove zdravstvene ustanove Mihajlo Đurić.
Sertifikacija je obavezna za sve zdravstvene ustanove, a u sistem zdravstvene zaštite Republike Srpske uvedena je Zakonom o zdravstvenoj zaštiti 2009. godine.

 

 

Izvor:opstina-celinac.com