Četrnaesta sjednica Skupštine: Usvojeni programi i Nacrt Regulacionog plana „Markovac-Rudine“

0
Sjednica Skupštine opštine Čelinac

ČELINAC, 04. februara – Za održavanje i popravku lokalnih puteva u 2014. godini budžetom je predviđeno 15.000 KM, dok će za nekategorisane puteve kroz dvije odvojene stavke biti izdvojeno 25.000 KM. Visina sredstava namijenjenih zimskom održavanju puteva manja su u odnosu na prošlu godinu i iznose 35.000 KM. Ovakav program održavanja lokalnih i nekategroisanih puteva na području opštine Čelinac u 2014. godini usvojen je na 14. sjednici Skupštine opštine održanoj 31. januara. Načelnik opštine Momčilo Zeljković rekao je da je program razrađen i definisan shodno iznosu sredstava namijenjenih za održavanje lokalnih i nekategorisanih puteva.
„Na području opštine imamo 14 lokalnih puteva i preko 400 kilometara nekategorisanih puteva, a sredstva smo rasporedili srazmjerno kilometraži i stanju puteva“, dodao je Zeljković.
Na sjednici je usvojen i Program održavanja objekata zajedničke komunalne potrošnje, za šta su u budžetu opštine planirana sredstva u iznosu od 153.500 KM. Programom je obuhvaćeno čišćenje javnih saobraćajnih površina, održavanje zelenih javnih površina, održavanje javnih saobraćajnih površina, odvođenje atmosferskih voda i drugih padavina sa javnih površina i javna rasvjeta. U okviru ove tačke dnevnog reda usvojen je i zaključak odbornika Srpske demokratske stranke Gorana Tubaka da se u proljećnoj akciji uređenja grada urede i centri mjesnih zajednica, tamo gdje to bude potrebno.
Odbornici su jednoglasno usvojili zaključak o utvrđivanju nacrta regulacionog plana „Markovac-Rudine“ u Čelincu, nakon što je u martu prošle godine usvojena odluka o izradi ovog plana.
Načelnik Zeljković je rekao da se radi o obuhvatu od oko 10 hektara na kojem je predviđena individualna stambena gradnja sa 52 lokacije, pet lokacija za objekte male privrede i dvije lokacije za objekte društvenog sadržaja.
„ Radi se o vrlo atraktivnom prostoru u zoni Markovca. Paralelno ćemo raditi na regulacionom planu i infrastrukturnom opremanju parcela, kako bi smo narednom periodu ovaj lokalitet mogli ponuditi našim sugrađanima, kako za individualnu gradnju, tako i za ostale sadržaje“, pojasnio je Zeljković.
Utvrđeni nacrt regulacionog plana „Markovac-Rudine“ biće izložen na javni uvid od 20. februara do 20. marta, o čemu će javnost biti naknadno informisana.

Izvor: www.opstina-celinac.com