ČELINAC: Isplaćeni opštinski podsticaji polјoprivrednim proizvođačima za 2023. godinu

0

ČELINAC, 30. DECEMBRA – Podsticajna sredstva u iznosu od 93.710 KM isplaćena su za kapitalna ulaganja u bilјnoj i stočarskoj proizvodnji i premije u istim oblastima, a po Programu utroška sredstava za pomoć polјoprivredi i preduzetništvu.

Za pčelarsku proizvodnju isplaćeno je 4.155 KM, za premiju po osnovu mliječnih kartona u govedarstvu 6.960 KM, za kuplјenu mehanizaciju 55.788 KM a preostala sredstva polјoprivrednicima su dodijelјena za podršku u izgradnji i rekonstrukciji objekata, podizanju višegodišnjih zasada, ali i po osnovu premije za bilјnu proizvodnju, odnosno za proizvedeno i prodato voće i povrće.

Pored toga, u tekućoj godini su isplaćena i podsticajna sredstva za pšenicu zasijanu u jesen 2022. godine u iznosu od 8.056 KM, te je opština isplatila i štetu koju je pričinila zaštićena divlјač (medvjed) u iznosu od 3.390 KM.

Podsjećamo, korisnici su uz zahtjev za opštinski podsticaj bili dužni priložiti potvrdu o upisu u Registar polјoprivrednih gazdinstava iz APIF-a i prateću dokumentaciju predviđenu Programom. Tokom novembra i decembra komisija je obišla teren kako bi utvrdila činjenično stanje po prijavama i sačinila zapisnik o ispunjenosti uslova za dobijanje podsticajnih sredstava, nakon čega je izrađen prijedlog liste za ostvarivanje podsticaja.

(www.opstina-celinac.com)